Často kladené dotazy (FAQ)

Jak změnit chování pro vytváření katalogu disků z aplikace Toast Titanium?


  1. Vytvořit Pouze-Mac nebo Mac a PC diskový projekt.

  2. Klepněte na červené tlačítko – záznam.

  3. Klepněte na panel Rozšířené.

  4. V oddílu po zápisu se zobrazí volba „Obsah katalogu disku (pouze formát Mac)“. Pokud je tato volba zapnuta, budou vaše projekty automaticky zařazeny do katalogu po úspěšném dokončení vypalování. Pokud projekt zrušíte nebo selže z důvodu chyby, do katalogu zařazen nebude.

Toast settings screenshot

Viz také: