FAQ

Hoe catalogiseer ik de Time Machine backup?


6.5.15 of eerder Tijdens het inlezen slaat DiskCatalogMaker de map van de Time Machine backup over.

6.5.16 of later DiskCatalogMaker leest alleen de “Latest” (nieuwste) backup backup in de Time Machine map.

Om deze beperking te omzeilen kunt u een map van “(uw Time Machine schijf)/Backups.backupdb/(Naam van uw Mac)/” inlezen, in plaats van de hele schijf.

Lees niet meerdere backup-mappen tegelijk in.