Často kladené dotazy (FAQ)

Jak importovat data z jiných katalogů?


Pro import jsou podporovány následující formáty souborů:

  1. Soubor katalogu DiskCatalogMaker
  2. Textový soubor DiskTracker DiskCatalogMaker 7.5 nebo novější

Soubor katalogu DiskCatalogMaker

Pokud chcete importovat katalog DiskCatalogMaker z jiného počítače Mac, můžete jej sloučit do existujícího katalogu.


Textový soubor DiskTracker

  1. Vyberte v položce DiskTracker „Tabulátor“ v nabídce Předvolby→Hlavní→Oddělovač záznamů.

  2. Zapněte „Zobrazit datum a čas v okně katalogu“ v nabídce Předvolby→Zobrazení→DiskTracker.
  3. Vypněte „Zobrazovat relativní data“ v nabídce Předvolby→Zobrazení→DiskTracker.

  4. Zapněte všechny volby v nabídce „Zobrazení→Seznam…“.

  5. Vyberte „Exportovat jako text…“ z nabídky Soubor.
  6. Zapněte volbu „Velikosti souborů v bajtech“ a klepněte na „Uložit“.

  7. Import textového souboru z nabídky Soubor→Import.