Historie


verze 9.0.8 - 15. 5. 2024

 • Přidána položka nabídky Zobrazení, „Zobrazit neviditelné položky“.
 • Opravena chyba při zobrazování neviditelných souborů a obsahu balíků.
 • Tato verze je zdarma pro registrované uživatele aplikace DiskCatalogMaker.

verze 9.0.7 - 5. 5. 2024

 • Opravena chyba při použití „Importovat - Soubor katalogu DiskCatalogMaker…“ v nabídce Soubor.
 • Opravena chyba způsobující pád aplikace během aktualizace.

verze 9.0.6 - 29. 4. 2024

 • Opraven problém s kompatibilitou s macOS 14 při spouštění skenování přes rozhraní příkazového řádku.
 • Opravena kompatibilita s LTFS a dalšími souborovými systémy FUSE.
 • Opravena chyba způsobující pád aplikace, když je v seznamu „Při spuštění“ složka.

verze 9.0.5 - 18. 3. 2024

 • Ve výchozím nastavení zapnuta volba „Zobrazit íkony náhledu“.
 • Klávesová zkratka pro odstranění položky katalogu byla změněna z Delete na Command+Backspace.
 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

verze 9.0.4 - 15. 12. 2023

 • Vylepšena kompatibilita s macOS 11 na strojích s procesory M1.
 • Aktualizovány některé lokalizace.

verze 9.0.3 - 2. 12. 2023

 • Přidáno varování při přímém otevření interního souboru „Catalog.dcm“ uvnitř souboru katalogu.

verze 9.0.2 - 14. 10. 2023

 • Opraveno chybné zobrazení velikosti složek při kopírování položek mezi katalogy.
 • Aktualizovány některé lokalizace.

verze 9.0.1 - 7. 10. 2023

 • Aktualizovány některé lokalizace.
 • Opraveny drobné chyby.
 • Toto je poslední verze aplikace DiskCatalog maker, která bude podporovat OS X 10.11 / macOS 10.12 / macOS 10.13.

verze 9.0 - 1. 9. 2023

Souhrn změn mezi verzemi 8 a 9

 • Přidána podpora pro počítače Apple s procesory Apple Silicon (M1).
 • Přidána podpora pro Touch Bar.
 • Přidána volba pro import Značek Finder. (OS X 10.10 nebo novější)
 • Přidáno zobrazení velikostí souborů pomocí grafu na pravé straně okna katalogu. (macOS 11 Big Sur a vyšší)
 • Přidána podpora pro atomické ukládání souborů katalogu na oddíly APFS.
 • Do seznamu druhů disků byly přidány 4 položky „Profesionální disk“.
 • Přidána volba zobrazení stavu připojení svazku při zobrazení jako seznam.
 • Přidána podpora pro formát CPIO/PAX.
 • Přidána podpora formátu LZMA.
 • Přidána podpora pro formát ZIPX.
 • Přidána podpora formátu XR.
 • Přidána možnost importovat vlastní ikony složky při načítání disku a vytváření náhledů.
 • Přidána možnost zobrtazit uživateli řešení, pokud nemá aplikace DiskCatalogMaker oprávnění pro Úplný přístup na disk, v případě je výsledek načítání prázdný.
 • Přidána možnost načítat logické velikosti složek. (Sloupec Velikost nyní zobrazuje logickou velikost. Fyzická velikost je zobrazována v závorkách v položce Velikost na pravé straně panelu Inspektor.)
 • Nahrazena volba „Ostatní“ volbou „Soubory mají příponu…“ v předvolbách aplikace → Generování náhledů.
 • Vylepšena kompatibilita s Paragon NTFS a ostatními diskovými dalších systémy dodavatelů.
 • Opravena chyba, která způsobovala pomalé načítání startovacího disku.
 • Přidaná položka do kontextové nabídky „Tisknout koláčový graf…“ ve zobrazení Inspektor.
 • Přidáno zobrazení koláčového grafu v Inspektoru.
 • Přidána kontextová nabídka Finderu „Načíst do CatelogDiskMaker“ pro načtení disku nebo složky.
 • Přidána volba „Exportovat vybrané“.
 • Opraven problém, kdy v exportovaném textu nebyly položky APFS disku správně setříděny.
 • Vylepšena kompatibilita importu dat z jiných aplikací.
 • Opravena chyba při importu datových polí z textových souborů aplikace DiskTracker za současného nastavení některých specifických jazyků a regionů v Předvolbách systému.
 • Přidána možnost „Velikost ikon“ pro zobrazení seznamu na panelu Rozřířená nastavení.
 • Přidána volba „Zobrazit íkony náhledu“ ve zobrazení seznamu.
 • Změněna maximální velikost ikony zobrazení seznamu z 32 na 64.
 • Byla přidána možnost „Jednotky velikosti“ pro pole velikosti ve zobrazení seznamu na panelu Rozšířená nastavení.
 • Přidána podpora pro klávesové zkratky Cmd+← , Cmd+→ a Alt+Cmd+→ pro pohyb ve složkách.
 • Přidána klávesová zkratka Shift+ Command+’.’ pro přepnutí zobrazení neviditelných položek a obsahů balíčků.
 • Přidán panel voleb hledání v okně výsledků hledání.
 • Opraven problém, kdy různé disky se stejným názvem „Macintosh HD“ byly považovány za jeden a ten samý.
 • Do panelu nástrojů v horní části okna katalogu bylo přidána nabídka se seznamem disků, které lze načíst.
 • Ve výchozím zobrazení okna Aktivita jsou disky, které lze načíst skryty. (Chcete-li je zobrazit, vyberte v nabídce Katalog možnost „Zobrazit disky, které lze načíst“.)
 • Přidán ukazatel stavu při generování velkého množství náhledů.
 • Přidáno zborazení průběhu importu metadat v okně Aktivita.
 • Přidáno tlačítko Zobrazit okno aktivity v panelu nástrojů okna katalogu.
 • Přidána mezní doba 10 minut pro generování jednoho náhledu.
 • Přidáno tlačítko „Příště nezobrazovat“ ve výzvě o nové načítání v okně Aktivita. Po stisknutí tlačítka budou všechny události připojení disku ztlumeny, i když je povolena možnost „Zobrazit načitatelné disky“. (Seznam ignorovaných disků lze vymazat vypnutím možnosti „Zobrazit načitatelné disky“.)
 • Pozice výpustky při zkrácení textu se změnila na střed jako v programu Finder.
 • Aktualizována ikona aplikace pro macOS 11 Big Sur.
 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.
 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 14 Sonoma.

verze 8.1.6 - 27. 7. 2020

 • Opraveny drobné chyby.
 • Aktualizovány některé lokalizace.
 • Toto je poslední verze aplikace DiskCatalog maker, která bude podporovat Mac OS X 10.7 / OS X 10.8 / OS X 10.9 / OS X 10.10.
 • Edice Shareware Pokud se setkáte s nějakým problémem při akci „Instalovat a znovu spustit“ ve vestavěném aktualizačním nástroji, zkopírujte si prosím poslední verzi aplikace ručně z diskcatalogmaker.com. Ve starších verzích se mohla vyskytovat chyba (6.7 - 7.1).

verze 8.0 - 14. 2. 2020

Souhrn změn mezi verzemi 7 a 8

 • Přidána podpora tmavého režimu v macOS Mojave.
 • Přidána položka kontextové nabídky „Kopírovat vlastnosti jako text“.
 • Přidána funkce „Automaticky ukládat změny po načtení“ v předvolbách, v panelu „Načítání“.
 • Přidána fukce pro odvolání změny po uložení katalogu.
 • Přidána možnost počítat celkovou velikost vybraných položek.
 • Přidána možnost zobrazení celkového počtu a počítání položek.
 • Přidány další důležité informace do panelu Inspektor.
 • Přidáno tlačítko pro hledání duplicitních souborů - na pravé straně panelu Inspektor.
 • Přidána „Zobrazit obsah balíku“ do kontextové nabídky.
 • Přidána položka „Formát disku“ jako položka seznamu.
 • Přidána volba vzhledu seznamu „Střídající se pozadí řádků“.
 • Přidána volba zobrazení jednotek velikosti položek v seznamech (tři možnosti: KB/MB/GB/TB, KB, bajty)
 • Přidána funkce pro import dat z jiného souboru katalogu.
 • Přidána možnost importovat textový soubor z aplikace DiskTracker.
 • Vylepšen výkon načítání svazků APFS.
 • Zkácen čas spuštění při otvírání rozsáhlého katalogu.
 • Vylepšena kompatibilita importu dat z jiných aplikací.
 • Vylepšení uživatelského rozhraní, přeskočení dlouho trvajících úloh.
 • Změněno hlášení v oznamovacím centru macOS při dokončení načítání (macOS 10.8 a novější).
 • Přidána „Přizpůsobit oznámení“ do předvoleb aplikace (macOS 10.8 a vyšší).
 • Přidána volba „Vypnout souběžné úlohy“ pro nižší zátěž systému“ (užitečné pro načítání vytížených serverových disků a páskových jednotek).
 • Přidána volba pro vynechání načítání složky se zálohami Time Machine.
 • Přidána kontrola již spuštěného načítání stejného disku. (Může to být způsobeno dvojitým klepnutím na tlačítko Znovu načíst.)
 • Přidána možnost „neobsahuje“ do editoru kritérií vyhledávání.
 • Přidána volba „Tisknout záhlaví a zápati“ to panelu tisku.
 • Přidána vyskakovací zpráva pokud je katalog otevřen v režimu pouze pro čtení.
 • Přidána možnost importovat vlastní ikony složek při načítání disku a vytváření náhledů.
 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.
 • Opravena kompatibilita s LTFS a dalšími souborovými systémy FUSE.
 • Vylepšena kompatibilita se systémy AVID a dalšími souborovými systémy.
 • Pokud se setkáte s nějakým problémem při akci „Instalovat a znovu spustit“ ve vestavěném aktualizačním nástroji, zkopírujte si prosím poslední verzi aplikace ručně z diskcatalogmaker.com. Ve starších verzích se mohla vyskytovat chyba (6.7 - 7.1).

verze 7.0 - 16. 6. 2017

Souhrn změn mezi verzemi 6 a 7

 • 64b aplikace podporuje soubory větší než 4 GB.
 • Přidáno sloupcové zobrazení.
 • Přidána podpora Reina monitorů.
 • Přidána funkce „Dotaz na načtení“, která se objeví při pripojení disku.
 • Přidána funkce chytrého načítání, která se pokusí neměnit data katalogu v případě, že se nezměnil původní soubor.
 • Přidána možnost filtrovat podle přípony při vytváření miniatur.
 • Přidána možnost volby písma v rozšířeném panelu předvoleb.
 • Přidána možnost záznamu data načtení.
 • Přidána možnost hledat podle cesty nebo data načtení.
 • Přidáno více informací na spodní stranu okna katalogu.
 • Přidáno pole pro obrázek miniatury v panelu Inspektor.
 • Přidána lokaizace brazilské portugalštiny.
 • Přidaná volba „Příště se nedotazovat“ ve výstražném dialogu „Přejete si nahradit stávající položku katalogu?“.
 • Přidána možnost přizpůsobit náhled rozšířeném panelu předvoleb (může to vypnout efekt zrcadlení panelu náhledu)

verze 1.0 - 22. 3. 1993

 • První veřejná verze pro Mac OS (System 7).