Historie


verze 8.4.2 - 1. 12. 2021

 • Přidána podpora pro atomické ukládání souborů katalogu na oddíly APFS.

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Tato verze je aktualizovatelná zdarma pro registrované uživatele aplikace DiskCatalogMaker.

verze 8.4.1 - 1. 11. 2021

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Aktuaizace lokalizací.

verze 8.4 - 1. 10. 2021

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 12 Monterey.

verze 8.3.9 - 14. 8. 2021

 • Přidána podpora pro klávesové zkratky Cmd+← , Cmd+→ a Alt+Cmd+→ pro pohyb ve složkách.

 • Přidána volba „Zobrazit íkony náhledu“ ve zobrazení seznamu.

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 11 Big Sur.

verze 8.3.8 - 26. 7. 2021

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 11.4.

verze 8.3.7 - 18. 6. 2021

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Aktuaizace lokalizací.

verze 8.3.6 - 25. 5. 2021

 • Aktualizována ikona aplikace pro macOS 11 Big Sur.

 • Opravena chyba způsobující pád aplikace, pokud soubor obsahoval příliš mnoho značek.

verze 8.3.5 - 5. 5. 2021

 • Opraveny drobné chyby.

verze 8.3.4 - 17. 4. 2021

 • Opravena chyba v práci s oddělovači polí při exportování textových souborů.

 • Aktualizovány některé lokalizace.

verze 8.3.3 - 22. 2. 2021

 • Opraveny drobné chyby.

verze 8.3.2 - 7. 1. 2021

 • Opraveny potíže s kompatibilitou Apple Silicon (M1).

verze 8.3.1 - 4. 1. 2021

 • Opraveny drobné chyby.

verze 8.3 - 20. 12. 2020

 • Přidána podpora pro počítače Apple s procesory Apple Silicon (M1).

verze 8.2.8 - 29. 11. 2020

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 11.1.

 • Opravena chyba způsobující pád aplikace, při vytváření náhledu poškozeného souboru.

 • Opravena chyba způsobující pád aplikace, při čtení poškozeného katalogu.

verze 8.2.7 - 22. 11. 2020

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Aktualizovány některé lokalizace.

verze 8.2.6 - 1. 11. 2020

 • Opravena chyba zamrzání modálního dialogu.

verze 8.2.5 - 19. 9. 2020

 • Opravena chyba přípona ‘.csv’ nebyla automaticky přidána při ukládání na macOS 10.15 Catalina. (Systém macOS již nedovoluje aplikacím měnit uživatelem definované jméno souboru.)

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 11.0 Big Sur.

verze 8.2.4 - 18. 8. 2020

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 11.0 Big Sur.

 • Opraveny potíže s kompatibilitou OS X 10.11 El Capitan.

verze 8.2.2 - 16. 8. 2020

 • Přidána podpora pro Touch Bar.

 • Vylepšena kompatibilita importu dat z jiných aplikací.

verze 8.2.1 - 8. 8. 2020

 • Přidán ukazatel stavu při generování velkého množství náhledů.

 • Přidána mezní doba 10 minut pro generování jednoho náhledu.

 • Nahrazena volba „Ostatní“ volbou „Soubory mají příponu…“ v předvolbách aplikace → Generování náhledů.

 • Opravena chyba/selhání při operaci táhni a pusť části katalogu z jiného okna, které obsahovalo značky Finder.

 • Opraveny drobné chyby.

verze 8.2 - 27. 7. 2020

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

verze 8.1.6 - 27. 7. 2020

 • Opraveny drobné chyby.

 • Aktualizovány některé lokalizace.

 • Toto je poslední verze aplikace DiskCatalog maker, která bude podporovat Mac OS X 10.7 / OS X 10.8 / OS X 10.9 / OS X 10.10.

 • Edice Shareware Pokud se setkáte s nějakým problémem při akci „Instalovat a znovu spustit“ ve vestavěném aktualizačním nástroji, zkopírujte si prosím poslední verzi aplikace ručně z diskcatalogmaker.com. Ve starších verzích se mohla vyskytovat chyba (6.7 - 7.1).

verze 8.1.5 - 5. 7. 2020

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Aktualizovány některé lokalizace.

verze 8.1.4 - 14. 6. 2020

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Opraveny potíže s kompatibilitou macOS 10.12 Sierra.

verze 8.1.3 - 10. 6. 2020

 • Přidána klávesová zkratka Shift+ Command+’.’ pro přepnutí zobrazení neviditelných položek a obsahů balíčků.

 • Byla přidána možnost „Jednotky velikosti“ pro pole velikosti ve zobrazení seznamu na panelu Rozšířená nastavení.

 • Přidána možnost „Velikost ikon“ pro zobrazení seznamu na panelu Rozřířená nastavení.

 • Přidáno tlačítko „Příště nezobrazovat“ ve výzvě o nové načítání v okně Aktivita. Po stisknutí tlačítka budou všechny události připojení disku ztlumeny, i když je povolena možnost „Zobrazit načitatelné disky“. (Seznam ignorovaných disků lze vymazat vypnutím možnosti „Zobrazit načitatelné disky“.)

verze 8.1.2 - 9. 5. 2020

 • Přidána možnost zobrtazit uživateli řešení, pokud nemá aplikace DiskCatalogMaker oprávnění pro Úplný přístup na disk, v případě je výsledek načítání prázdný.

 • Opraven problém, že dotaz o nové načítání se v okně Aktivity znovu neobjeví i přes to, že je tak nastaven.

verze 8.1.1 - 27. 3. 2020

 • Přidána možnost načítat logické velikosti složek. (Sloupec Velikost nyní zobrazuje logickou velikost. Fyzická velikost je zobrazována v závorkách v položce Velikost na pravé straně panelu Inspektor.)

 • Opraveny potíže s kompatibilitou Mac OS X 10.7-10.9.

verze 8.1 - 20. 3. 2020

 • Přidána volba pro import Značek Finder. (OS X 10.10 nebo novější)

 • Opraven problém, který znemožňoval nalezení souboru, jehož jméno obsahovalo znak ‘/’.

verze 8.0.1 - 16. 2. 2020

 • Opravena chyba, která způsobovala pomalé načítání startovacího disku.

verze 8.0 - 14. 2. 2020

Souhrn změn mezi verzemi 7 a 8

 • Přidána podpora tmavého režimu v macOS Mojave.

 • Přidána položka kontextové nabídky „Kopírovat vlastnosti jako text“.

 • Přidána funkce „Automaticky ukládat změny po načtení“ v předvolbách, v panelu „Načítání“.

 • Přidána fukce pro odvolání změny po uložení katalogu.

 • Přidána možnost agregovat celkovou velikost vybraných položek.

 • Přidána možnost zobrazení celkového počtu a počítání položek.

 • Přidány další důležité informace do panelu Inspektor.

 • Přidáno tlačítko pro hledání duplicitních souborů - na pravé straně panelu Inspektor.

 • Přidána „Zobrazit obsah balíku“ do kontextové nabídky

 • Přidána položka „Formát disku“ jako položka seznamu.

 • Přidána volba vzhledu seznamu „Střídající se pozadí řádků“.

 • Přidána možnost změny jednotek velikosti položek ve zobrazení seznamu (3 možnosti - KMGT, KB, bajty)

 • Přidána funkce pro import dat z jiného souboru katalogu.

 • Přidána možnost importovat textový soubor z aplikace DiskTracker.

 • Vylepšen výkon načítání svazků APFS.

 • Zkácen čas spuštění při otvírání rozsáhlého katalogu.

 • Vylepšena kompatibilita importu dat z jiných aplikací.

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, přeskočení dlouho trvajících úloh.

 • Změněno hlášení v oznamovacím centru macOS při dokončení načítání (macOS 10.8 a novější)

 • Přidána „Přizpůsobit oznámení“ do předvoleb aplikace (macOS 10.8 a vyšší).

 • Přidána volba „Vypnout souběžné úlohy“ pro nižší zátěž systému“ (užitečné pro načítání vytížených serverových disků a páskových jednotek).

 • Přidána volba pro vynechání načítání složky se zálohami Time Machine.

 • Přidána kontrola již spuštěného načítání stejného disku. (Může to být způsobeno dvojitým klepnutím na tlačítko Znovu načíst.)

 • Přidána možnost „neobsahuje“ do editoru kritérií vyhledávání.

 • Přidána volba „Tisknout záhlaví a zápati“ to panelu tisku.

 • Přidána vyskakovací zpráva pokud je katalog otevřen v režimu pouze pro čtení.

 • Přidána možnost importovat vlastní ikony složky při načítání disku a vytváření náhledů.

 • Vylepšení uživatelského rozhraní, pro snadnější používání aplikace.

 • Opravena kompatibilita s LTFS a dalšími souborovými systémy FUSE.

 • Vylepšena kompatibilita se systémy AVID a dalšími souborovými systémy.

 • Pokud se setkáte s nějakým problémem při akci „Instalovat a znovu spustit“ ve vestavěném aktualizačním nástroji, zkopírujte si prosím poslední verzi aplikace ručně z diskcatalogmaker.com. Ve starších verzích se mohla vyskytovat chyba (6.7 - 7.1).

verze 7.0 - 16. 6. 2017

Souhrn změn mezi verzemi 6 a 7

 • 64b aplikace podporuje soubory větší než 4 GB.

 • Přidáno sloupcové zobrazení.

 • Přidána podpora Reina monitorů.

 • Přidána funkce „Dotaz na načtení“, která se objeví při pripojení disku.

 • Přidána funkce chytrého načítání, která se pokusí neměnit data katalogu v případě, že se nezměnil původní soubor.

 • Přidána možnost filtrovat podle přípony při vytváření miniatur.

 • Přidána možnost volby písma v rozšířeném panelu předvoleb.

 • Přidána možnost záznamu data načtení.

 • Přidána možnost hledat podle cesty nebo data načtení.

 • Přidáno více informací na spodní stranu okna katalogu.

 • Přidáno pole pro obrázek miniatury v panelu Inspektor.

 • Přidána lokaizace brazilské portugalštiny.

 • Přidaná volba „Příště se nedotazovat“ ve výstražném dialogu „Přejete si nahradit stávající položku katalogu?“.

 • Přidána možnost přizpůsobit náhled rozšířeném panelu předvoleb (může to vypnout efekt zrcadlení panelu náhledu).

verze 1.0 - 22. 3. 1993

 • První veřejná verze pro Mac OS (System 7).