Často kladené dotazy (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi „obsahuje“ a „se shoduje s” ve vyhledávacím dotazu?


Například, s vyhledávacím dotazem „AAA BBB“,

Jména obsahující „AAA BBB“ najde přesnou shodu s textem „AAA BBB“.

Jméno shodující se s „AAA BBB“ najde slova „AAA“ a „BBB“ oddělené mezerou.

Ve vyhledávání lze použít některé základní logické operace.

 • OR

  AAA OR BBB — Najde položky obsahující „AAA“ nebo „BBB“, nebo oboje.

 • AND

  AAA AND BBB — Najde položky obsahující „AAA“ a „BBB“.

  Operátor AND (a) je volitelný, ponecháním mezery mezi dvěma výrazy má stejný efekt.

 • -

  AAA -BBB — Najde položky obsahující „AAA“, ale neobsahuje „BBB“.

  Vložením znaku minus „-“ před jakýkoliv výraz (včetně operátorů) jej vyloučíte z výsledku vyhledávání.

 • NOT

  AAA NOT BBB — Najde položky obsahující „AAA“, ale neobsahuje „BBB“.

  Vyloučit další řetězec z výsledků.

 • ()

  (AAA OR BBB) CCC — Použijte první logický operátor OR (nebo) a potom AND (a) s řetězcem „CCC“.

  Použijte závorky k seskupení operátorů a řízení pořadí ve kterém budou vykonány.

 • ”“

  "AAA BBB" — Najde položky obsahující přesně „AAA BBB“.

  Pro přesnou shodu dejte každou vyhledávací frázi do uvozovek.