Často kladené dotazy (FAQ)

Existuje příkaz pro načtení disku pro program Terminal.app?


Pro načtení disku nebo složky můžete použít standardní příkaz „Otevřít“.

Toto je příklad shell scriptu pro načtení diskku, který je připojen na umístění „/Volumes/Disk Beze jména“. Disk bude načten a přidán do hlavního souboru katalogu. (Můžete změnit hlavní soubor katalogu v předvolbách aplikace v záložce Hlavní.)

open -a /Applications/DiskCatalogMaker.app '/Volumes/Example Disk'

Pokud si přejete přidat načtený katalog do souboru “/Uživatelé/jméno/Katalog#2.dcmd”, použijte níže uvedený Shell skript.

open -a /Applications/DiskCatalogMaker.app '/Users/example/Catalog#2.dcmd' '/Volumes/Example Disk'

Viz také: