Často kladené dotazy (FAQ)

Jak načítat disky automaticky pomocí nástoje Automator?


Můžete použít akci „Otevřít položky Finderu“ pro odeslání požadavku načítání aplikaci DiskCatalogMaker. Viz otisk obrazovky s ukázkou sledu úloh Automatoru. Disk bude načten a přidán do hlavního souboru katalogu. (Můžete změnit hlavní soubor katalogu v předvolbách aplikace v záložce Hlavní.)

Automator screenshot


Viz také: